Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

2010

Budowa narzędzia wspomagającego procesy planistyczne w gospodarce wodnej – PLUSK dla wspólnych polsko-słowackich wód granicznych na potrzeby RDW i Dyrektywy Powodziowej

Budowa narzędzia wspomagającego procesy planistyczne w gospodarce...

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Zobacz więcej
Opracowanie merytorycznej części ankiety dot. badania świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu wołomińskiego oraz opracowanie wyników ankiety

Opracowanie merytorycznej części ankiety dot. badania świadomości...

Inwestor: Powiat Wołomiński
Zobacz więcej
Aktualizacja witryny www.rdw.org.pl

Aktualizacja witryny www.rdw.org.pl

Inwestor: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Zobacz więcej
Środowisko Przyrodnicze jako czynnik rozwoju Mazowsza

Środowisko Przyrodnicze jako czynnik rozwoju Mazowsza

Inwestor: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Zobacz więcej
Opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na ujmowanie wody z cieku Biała Tarnowska w km 3+542 w m. Lubaszowa

Opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia...

Inwestor: Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
Zobacz więcej
Szczegółowe wymagania, ograniczenia i priorytety dla potrzeb wdrażania planu gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

Szczegółowe wymagania, ograniczenia i priorytety dla potrzeb...

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Zobacz więcej