Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Aktualizacja witryny www.rdw.org.pl

Termin realizacji: październik 2010 – grudzień 2010
Inwestor: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Opis projektu: Zakres prac obejmował aktualizację witryny internetowej dot. Ramowej Dyrektywy Wodnej, zawierającej materiały informacyjne poświęcone zagadnieniom planowania w gospodarowaniu wodami i ochrony zasobów wodnych.