Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Budowa narzędzia wspomagającego procesy planistyczne w gospodarce wodnej – PLUSK dla wspólnych polsko-słowackich wód granicznych na potrzeby RDW i Dyrektywy Powodziowej

Termin realizacji: listopad 2010 – grudzień 2010
Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Opis projektu: Praca zrealizowana przez firmę GISPartner z udziałem „Pectore-Eco” Sp. z o.o.
Celem budowy narzędzia „PLUSK” była integracja danych pozyskanych z wielu źródeł, ich przetwarzanie oraz prezentacja i udostępnianie jednostkom związanym z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej. Zasadniczą częścią przedsięwzięcia było opracowanie modelu matematycznego dla potrzeb opracowywania ilościowych i jakościowych bilansów wodno-gospodarczych, stanowiących narzędzie wspomagające proces wdrażania planu gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, a tym samym kształtowania sposobu użytkowania wód zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju regionu. Powstałe narzędzie pozwala na uwzględnienie potrzeb wynikających z realnego interesu publicznego, z zapewnieniem łagodzenia niekorzystnego wpływu użytkowania wód na ich stan.
 

fot. Agnieszka Stachura-Węgierek

fot. Agnieszka Stachura-Węgierek