Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na ujmowanie wody z cieku Biała Tarnowska w km 3+542 w m. Lubaszowa

Termin realizacji: lipiec 2010 – grudzień 2010
Inwestor: Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
Opis projektu: Zakres prac obejmował sporządzenie operatu wodnoprawnego w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla ujmowania wód powierzchniowych w m. Lubaszowa wraz z przeprowadzeniem procedury mającej na celu uzyskanie decyzji.