Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Opracowanie merytorycznej części ankiety dot. badania świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu wołomińskiego oraz opracowanie wyników ankiety

Termin realizacji: listopad 2010 – grudzień 2010
Inwestor: Powiat Wołomiński
Opis projektu: Badanie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu wołomińskiego prowadzone było w ramach zadania: „Edukacja mieszkańców powiatu wołomińskiego pogłębiająca wiedzę i wrażliwość ekologiczną, pod hasłem: Ku zrównoważonemu rozwojowi gmin powiatu wołomińskiego”, moduł I: Ekologia na co dzień. W ramach projektu opracowano ankietę, wykorzystaną do przeprowadzenia badania oraz opracowano wyniki ankietyzacji społeczeństwa powiatu wołomińskiego, w formie raportu końcowego.