Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

2010

Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w użytkowaniu ich zlewni

Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego...

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Zobacz więcej
Identyfikacja stref ochronnych ujęć wód powierzchniowych i podziemnych z odwzorowaniem GIS na obszarze działania RZGW w Krakowie

Identyfikacja stref ochronnych ujęć wód powierzchniowych i...

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Zobacz więcej