Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Szczegółowe wymagania, ograniczenia i priorytety dla potrzeb wdrażania planu gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

Termin realizacji: maj 2010 – wrzesień 2010
Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Opis projektu: Praca zrealizowana przez firmę MGGP S.A. z udziałem „Pectore-Eco” Sp z o.o.
Przedmiotem opracowania było określenie szczegółowych wymagań, ograniczeń i priorytetów w zakresie poborów wody oraz odprowadzania zanieczyszczeń ze źródeł punktowych, rozproszonych i obszarowych dla potrzeb wdrażania planu gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Zasadniczą częścią przedsięwzięcia było opracowanie ilościowych i jakościowych bilansów wodnogospodarczych wykonanych w formie modelu matematycznego, których wyniki - wraz z szeregiem innych, wykonanych dotychczas analiz oraz opracowań w ramach wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej - będą podstawą dla ostatecznego sformułowania warunków korzystania z wód regionów wodnych.