Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

2011

Zasilenie baz Katastru Wodnego Dolnej Wisły danymi z pozwoleń wodnoprawnych i zintegrowanych za okres 01.07.2010 – 17.03.2011r.

Zasilenie baz Katastru Wodnego Dolnej Wisły danymi z pozwoleń...

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Zobacz więcej
Opracowanie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły w obszarze województwa świętokrzyskiego

Opracowanie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej...

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Zobacz więcej
Opracowanie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły, uwzględniających ochronę ilości i jakości zasobów wodnych na obszarze województwa małopolskiego

Opracowanie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej...

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Zobacz więcej
Identyfikacja presji i oddziaływań antropogenicznych na stan wód, czyli realizacja podstawowego zadania w gospodarowaniu wodami w ukraińskiej części zlewni rzeki Bug

Identyfikacja presji i oddziaływań antropogenicznych na stan wód,...

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Zobacz więcej
Opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2007-2014 za okres 2009-2010

Opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska...

Inwestor: Województwo Małopolskie
Zobacz więcej
Profil wody w kąpielisku zlokalizowanym na zbiorniku Gwaruś w Suszcu

Profil wody w kąpielisku zlokalizowanym na zbiorniku Gwaruś w Suszcu

Inwestor: Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
Zobacz więcej