Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Identyfikacja presji i oddziaływań antropogenicznych na stan wód, czyli realizacja podstawowego zadania w gospodarowaniu wodami w ukraińskiej części zlewni rzeki Bug

Termin realizacji: lipiec 2011 – październik 2011
Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Opis projektu: Opracowanie zostało realizowane w ramach projektu pn.: "Zastosowanie nowoczesnych narzędzi GIS w zarządzaniu gospodarką wodną zgodnym z wymaganiami tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej KE w ukraińskiej części zlewni rzeki Bug". Projekt wspiera harmonizację ukraińskich przepisów z zasadami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Efektem prac była identyfikacja oraz ocena presji i oddziaływań antropogenicznych na stan wód w ukraińskiej zlewni Bugu. Opracowanie „Identyfikacji presji i oddziaływań antropogenicznych na stan wód, czyli realizacja podstawowego zadania w gospodarowaniu wodami w ukraińskiej części zlewni rzeki Bug”, stanowi pierwszy etap prac w zakresie planowania gospodarowania wodami w rozumieniu Dyrektywy 2000/60/WE.