Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2007-2014 za okres 2009-2010

Termin realizacji: czerwiec 2011 – sierpień 2011
Inwestor: Województwo Małopolskie
Opis projektu: W celu realizacji polityki ekologicznej państwa na poziomie regionalnym, Zarząd Województwa Małopolskiego sporządził Wojewódzki Program Ochrony Środowiska, z którego wykonania  sporządza co 2 lata raport, który przedstawia sejmikowi województwa. Przedsięwzięcie polegało na sporządzeniu przedmiotowego raportu, który uwzględniał między innymi opis stanu środowiska i tendencje jego zmian w ujęciu ilościowym i jakościowym w odniesieniu do takich elementów środowiska jak: powietrze atmosferyczne, zasoby wodne, gleby, środowisko przyrodnicze, zasoby surowców mineralnych czy źródła energii odnawialnej, ocenę realizacji celów i działań zawartych w Programie Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2014, czy potrzeby i możliwości finansowania ochrony środowiska w województwie.