Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Opracowanie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły, uwzględniających ochronę ilości i jakości zasobów wodnych na obszarze województwa małopolskiego

Termin realizacji: sierpień 2011 – listopad 2011
Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Opis projektu: Praca została wykonana przez konsorcjum firm MGGP S.A. oraz „Pectore-Eco” Sp. z o.o.
Przedmiotem zamówienia było opracowanie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły, uwzględniających ochronę ilości i jakości zasobów wodnych na obszarze województwa małopolskiego. W ramach prac zrealizowano:
  • Analizę obowiązujących na obszarze województwa dokumentów planistycznych oraz opracowań merytorycznych z zakresu planowania przestrzennego i gospodarki wodnej,
  • Weryfikację istniejącego bilansu wodnogospodarczego w zakresie danych hydrologicznych i pozwoleń  wodnoprawnych,
  • Analizę wyników bilansu i opracowanie dokumentu (aktu prawa miejscowego) pn. Warunki korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły w obszarze województwa małopolskiego.

fot. Agnieszka Stachura-Węgierek

fot. Agnieszka Stachura-Węgierek

fot. Agnieszka Stachura-Węgierek

fot. Agnieszka Stachura-Węgierek