Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Profil wody w kąpielisku zlokalizowanym na zbiorniku Gwaruś w Suszcu

Termin realizacji: maj 2011 – czerwiec 2011
Inwestor: Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
Opis projektu: Opracowany profil wody w kąpielisku, wykonano zgodnie z  wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku (Dz. U. 2011 nr 36, poz. 191). W profilu zawarto szczegółowe dane dotyczące lokalizacji kąpieliska, punktów kontroli jakości wód w kąpielisku, charakterystykę cech fizycznych, geograficznych i hydrologicznych wody w kąpielisku, identyfikację wraz z oceną przyczyn zanieczyszczeń oraz ocenę możliwości rozmnażania sinic, makroalg lub fitoplanktonu.