Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Zasilenie baz Katastru Wodnego Dolnej Wisły danymi z pozwoleń wodnoprawnych i zintegrowanych za okres 01.07.2010 – 17.03.2011r.

Termin realizacji: listopad 2011 – grudzień 2011
Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Opis projektu: Zadanie polegało na wprowadzeniu do baz danych katastru wodnego, prowadzonego przez Zamawiającego, ogólnych danych o pozwoleniach wodnoprawnych i zintegrowanych za okres 01.07.2010 – 17.03.2011 r. Ponadto, sprawdzono lokalizację korzystania z wód w wydanych pozwoleniach pod kątem ewentualnego uzupełnienia warstwy GIS miejscowości, które w przedmiotowej warstwie nie zostały wcześniej ujęte. Prowadzenie prac nad projektem odbywało się w środowisku baz katastralnych pracujących na bazach PostgreSQL.

fot. Agnieszka Stachura-Węgierek

fot. Agnieszka Stachura-Węgierek