Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

2012

Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód regionu wodnego Niemna

Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko warunków...

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Zobacz więcej
Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód regionu wodnego Jarft

Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko warunków...

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Zobacz więcej
Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły

Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko warunków...

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Zobacz więcej
Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541+400 - 546+800 w gm. Czosnów

Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541+400 -...

Inwestor: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Zobacz więcej
Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni rzeki Ropy Etap I – opracowanie dynamicznego bilansu wodnogospodarczego

Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni rzeki Ropy Etap I –...

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Zobacz więcej
Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni rzeki Łady Etap I – opracowanie dynamicznego bilansu wodnogospodarczego

Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni rzeki Łady Etap I...

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Zobacz więcej