Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód regionu wodnego Niemna

Termin realizacji: grudzień 2012 – grudzień 2012
Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Opis projektu: Przedmiotem opracowania było sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Niemna. Prognoza oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód regionu wodnego Niemna zawiera ocenę aktualnego stanu środowiska naturalnego i kulturowego, analizuje zgodność celów analizowanego dokumentu z celami ustanowionymi na szczeblu międzynarodowym i krajowym, ocenia charakter oddziaływań wynikających z realizacji dokumentu, rozważa minimalizacje ewentualnych negatywnych oddziaływań na środowisko oraz proponuje sposób monitoringu skutków realizacji projektu warunków.

fot. Agnieszka Stachura-Węgierek

fot. Agnieszka Stachura-Węgierek

fot. Agnieszka Stachura-Węgierek

fot. Agnieszka Stachura-Węgierek