Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

2012

Analiza ekonomiczna korzystania z wód w regionie wodnym Dolnej Wisły

Analiza ekonomiczna korzystania z wód w regionie wodnym Dolnej Wisły

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Zobacz więcej
Ocena skutków zmiany założeń KPOŚK oraz rozporządzenia MŚ z dnia 24.07.2006 r., w związku z wdrażaniem Dyrektywy Rady z dnia 21.05.1991 r. przy zastosowaniu jej art. 4 oraz 5 ust. 2

Ocena skutków zmiany założeń KPOŚK oraz rozporządzenia MŚ z...

Inwestor: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Zobacz więcej
Przebudowa Kanału  Ożarowskiego na dł. 3,277km - zad. III w km 8+261 ÷ 11+538

Przebudowa Kanału Ożarowskiego na dł. 3,277km - zad. III w km...

Inwestor: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Zobacz więcej
Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, Królewski Las zad. II na odcinku Królewski Las – Kępa Radwankowska – 2,8 km

Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, Królewski Las...

Inwestor: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Zobacz więcej
Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko...

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Zobacz więcej
Weryfikacja wstępnego wyznaczenia silnie zmienionych części wód jeziornych na obszarze działalności RZGW w Warszawie

Weryfikacja wstępnego wyznaczenia silnie zmienionych części wód...

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Zobacz więcej