Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

2012

Ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP), podziemnych (JCWPd) i obszarów chronionych

Ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód...

Inwestor: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Zobacz więcej
Warunki korzystania z wód zlewni Baryczy

Warunki korzystania z wód zlewni Baryczy

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Zobacz więcej
Odbudowa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz budowa obiektów małej retencji na obszarze Pobrzeża Kaszubskiego

Odbudowa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz budowa obiektów...

Inwestor: Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku
Zobacz więcej
Przeprowadzenie procedury mającej na celu ustanowienie stref ochronnych ujęć wód podziemnych zlokalizowanych w rejonie działalności WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Przeprowadzenie procedury mającej na celu ustanowienie stref...

Inwestor: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Dzierżoniów
Zobacz więcej
Charakterystyka zlewni Kłodnicy

Charakterystyka zlewni Kłodnicy

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Zobacz więcej
Charakterystyka zlewni Przemszy

Charakterystyka zlewni Przemszy

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Zobacz więcej