Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

2012

Analiza ekonomiczna korzystania z wód dla obszaru RZGW Szczecin

Analiza ekonomiczna korzystania z wód dla obszaru RZGW Szczecin

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Zobacz więcej
Ocena wpływu przedsięwzięć Projektu ”Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu” na cele ochrony wód w rozumieniu RDW

Ocena wpływu przedsięwzięć Projektu ”Kompleksowe zabezpieczenie...

Inwestor: Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
Zobacz więcej
Bydgoski Węzeł Wodny - I etap

Bydgoski Węzeł Wodny - I etap

Inwestor: Miasto Bydgoszcz
Zobacz więcej
Identyfikacja presji i oddziaływań antropogenicznych na stan wód powierzchniowych w zlewni rzeki Pilicy do Zb. Sulejowskiego wraz ze zbiornikiem

Identyfikacja presji i oddziaływań antropogenicznych na stan wód...

Inwestor: Międzynarodowy Instytut PAN – Europejskie Centrum Ekohydrologii
Zobacz więcej
Opracowanie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego

Opracowanie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry...

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Zobacz więcej
Projekt planu występowania zjawiska suszy w regionach wodnych RZGW Szczecin wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej zagrożonych na jej skutki

Projekt planu występowania zjawiska suszy w regionach wodnych RZGW...

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Zobacz więcej