Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

2012

Warunki korzystania z wód zlewni rzeki Brdy (SCWP: DW0601, DW0602, DW0603, DW0604, DW0605, DW0607, DW0609)- Etap I: Dynamiczny bilans ilościowy zasobów wodnych

Warunki korzystania z wód zlewni rzeki Brdy (SCWP: DW0601, DW0602,...

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Zobacz więcej
Warunki korzystania z wód zlewni rzeki Redy (SCWP: DW1802, DW1803)- Etap I: Dynamiczny bilans ilościowy zasobów wodnych

Warunki korzystania z wód zlewni rzeki Redy (SCWP: DW1802, DW1803)-...

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Zobacz więcej
Identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych wraz z oceną wpływu tych oddziaływań na wody powierzchniowe i podziemne w regionie wodnym Dolnej Wisły

Identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych wraz z...

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Zobacz więcej
Ocena wpływu przedsięwzięć Projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku” na cele ochrony wód w związku z art. 4.7 RDW

Ocena wpływu przedsięwzięć Projektu „Kompleksowe zabezpieczenie...

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Zobacz więcej
Ocenia wpływu zadań projektu pn.: „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku” na elementy stanu wód

Ocenia wpływu zadań projektu pn.: „Kompleksowe zabezpieczenie...

Inwestor: Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku
Zobacz więcej
Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Inwestor: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Zobacz więcej