Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Aktualizacja profilu wody w kąpielisku zlokalizowanym na zbiorniku Jeziora Nyskiego w Skorochowie

Termin realizacji: kwiecień 2013 – maj 2013
Inwestor: Nyski Ośrodek Rekreacji
Opis projektu: Celem sporządzenia aktualizacji profilu wody w kąpielisku była weryfikacja informacji o dotychczasowym stanie jakości wód, uwzględniając aktualne wyniki badań jakości wód w kąpielisku oraz pozostałych informacji zawartych w profilu, Opracowanie aktualnego profilu umożliwiło identyfikację potencjalnych zanieczyszczeń, mogących negatywnie wpływać na jakość wód w kąpielisku i stan zdrowia ludzi z niego korzystających, wskazując jednocześnie ew. działania, jakie należy podjąć, aby zminimalizować ryzyko związane z ich wystąpieniem.