Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Analiza kosztów środowiskowych i zasobowych w regionach wodnych RZGW w Warszawie

Termin realizacji: kwiecień 2013 – czerwiec 2013
Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Opis projektu: Aktualizacja lub powtórna estymacja kosztów zasobowych i środowiskowych jest elementem cyklicznych obliczeń związanych z prowadzeniem analiz ekonomicznych wymaganych przez Ramową Dyrektywę Wodną (RDW). Wyniki tych obliczeń pozwalają na rozszerzenie szacunku finansowej stopy zwrotu do ekonomicznej stopy zwrotu w podstawowych sektorach analizy (komunalny, przemysł, rolnictwo). Po raz pierwszy w skali obu cyklów obliczeniowych oraz badań prowadzonych przez wszystkie RZGW tak duża uwaga została skoncentrowana na próbach identyfikacji niezinternalizowanych kosztów zasobowych. W działania zostały włączone wszystkie starostwa z obszaru administrowanego przez RZGW w Warszawie, a dokładniej specjaliści ds. zasobów wodnych w tych urzędach. Wysiłek ten doprowadził do identyfikacji oraz częściowej kwantyfikacji i wyceny tych kosztów.

fot. Agnieszka Stachura-Węgierek

fot. Agnieszka Stachura-Węgierek

fot. Agnieszka Stachura-Węgierek

fot. Agnieszka Stachura-Węgierek