Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Analiza kosztów środowiskowych i zasobowych zgodnie z art. 9 RDW 2000/60/WE

Termin realizacji: marzec 2013 – grudzień 2013
Inwestor: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Opis projektu: Celem opracowania jest aktualizacja analiz kosztów środowiskowych i zasobowych korzystania z wód w Polsce z uwzględnieniem podziału na regiony wodne i obszary dorzeczy, wykonanych w I cyklu planistycznym. Oszacowanie kosztów zasobowych i środowiskowych jest krokiem niezbędnym do przeprowadzenia pełnej ekonomicznej analizy korzystania z wód. Ta ostatnia jest z kolei jednym z elementów w procesie planowania gospodarowania wodami zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2000/60/WE tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej.

fot. Agnieszka Stachura-Węgierek

fot. Agnieszka Stachura-Węgierek