Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Opracowanie analizy zwrotu kosztów za usługi wodne z uwzględnieniem prognozy rozwoju na obszarach dorzeczy

Termin realizacji: marzec 2013 – grudzień 2013
Inwestor: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Opis projektu: Celem pracy była analiza ekonomiczna procesów korzystania z wód wykonana w kilku agregacjach wynikających z układu zlewniowego, form korzystania z zasobów wodnych oraz sektorów tą wodę wykorzystujących. Kluczowym elementem analizy była próba odpowiedzi na pytanie o wdrożenie zasady „płaci użytkownik” – czyli obliczenie stopy zwrotu kosztów zarówno na poziomie finansowym, jak i ekonomicznym dla wydzielonych obszarów (zlewni), sektorów działalności i form korzystania