Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

„Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy” Etap II

Termin realizacji: styczeń 2013 – sierpień 2013
Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Opis projektu: Opracowanie stanowiło drugi etap „Projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy” realizowanego na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, a swoim zakresem objęło stworzenie katalogu działań celowych dla łagodzenia skutków suszy wraz z kompleksowym programem działań. Wyniki prac służą jako podstawa do realizacji Planu przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze regionów wodnych: Środkowej Odry, Izery, Metuje, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Orlicy oraz Morawy. Zrealizowane prace objęły opracowanie katalogu działań służących łagodzeniu skutków suszy na podstawie analizy dokumentów planistycznych i programowych na poziomie krajowym i regionalnym oraz przeprowadzenie ankietyzacji wśród jednostek samorządu terytorialnego i innych instytucji zajmujących się gospodarką wodną i prowadzących inwestycje w tym zakresie na obszarze działania RZGW we Wrocławiu. Kolejno opracowano kompleksowy program działań, bazujący na sporządzonym katalogu działań, który stanowić będzie załącznik do „Planu przeciwdziałania skutkom suszy”.