Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

2013

Opracowanie propozycji zestawu celów środowiskowych dla wód morskich

Opracowanie propozycji zestawu celów środowiskowych dla wód...

Inwestor: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Zobacz więcej
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu...

Inwestor: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Zobacz więcej
Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych przez jednolite części wód wraz z analizą konieczności zastosowania derogacji

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych przez jednolite...

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Kraków
Zobacz więcej
Warunki korzystania z wód zlewni rzeki Brdy – Etap 2: sformułowanie zakazów, nakazów oraz ograniczeń w korzystaniu z wód

Warunki korzystania z wód zlewni rzeki Brdy – Etap 2:...

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Zobacz więcej
Warunki korzystania z wód zlewni rzeki Mień – Etap 2: sformułowanie zakazów, nakazów oraz ograniczeń w korzystaniu z wód

Warunki korzystania z wód zlewni rzeki Mień – Etap 2:...

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Zobacz więcej
Warunki korzystania z wód zlewni rzeki Redy – Etap 2: sformułowanie zakazów, nakazów oraz ograniczeń w korzystaniu z wód

Warunki korzystania z wód zlewni rzeki Redy – Etap 2:...

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Zobacz więcej