Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

2013

Analiza wpływu zrzutu ścieków z ZOŚ w Piotrowie Trybunalskim do rzeki Strawy na stan wód rzeki Strawy w przekroju Strawa-ujście do Luciąży oraz rzeki Luciąży w przekroju poniżej ujścia Strawy

Analiza wpływu zrzutu ścieków z ZOŚ w Piotrowie Trybunalskim do...

Inwestor: Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk w Łodzi
Zobacz więcej
Sporządzenie wykazu wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń dla których zostały określone środowiskowe normy jakości w regionie wodnym

Sporządzenie wykazu wielkości emisji i stężeń substancji...

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Zobacz więcej
Wykaz wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których określone zostały środowiskowe normy jakości w regionie wodnym Dolnej Wisły

Wykaz wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz...

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Zobacz więcej
Opracowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód regionu wodnego Świeżej

Opracowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko...

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Zobacz więcej
Opracowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód regionu wodnego Łyny i Węgorapy

Opracowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko...

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Zobacz więcej
Analiza występowania substancji priorytetowych w wodach rzek regionu wodnego Małej Wisły, Górnej Odry i Czadeczki

Analiza występowania substancji priorytetowych w wodach rzek regionu...

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Zobacz więcej