Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Aktualizacja profilu wody w kąpielisku Pogoria III

Termin realizacji: wrzesień 2014 – listopad 2014        
Inwestor: Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej
Opis projektu: Opracowanie aktualizacji profilu wody w kąpielisku wynika z przepisów ustawy Prawo wodne implementującej zapisy postawień Dyrektywy 2006/7/WE dotyczącej zarządzania jakością wody w kąpieliskach. Celem sporządzenia dokumentu jest monitorowanie stanu wody w kąpielisku oraz możliwość identyfikacji potencjalnych zanieczyszczeń, mogących wywierać niekorzystny wpływ na jakość wód w kąpielisku oraz stan zdrowia ludzi z niego korzystających. Szczegółowe informacje, jakie powinien zawierać profil wody w kąpielisku zawiera załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku (Dz. U. Nr 36, poz. 191).

fot. Agnieszka Stachura-Węgierek

fot. Agnieszka Stachura-Węgierek