Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Program Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław do roku 2030. Plan działań dla Etapu II (2014-2020)

Termin realizacji: maj 2014 – grudzień 2014
Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Opis projektu:  W oparciu o „Program Żuławski – 2030” od 2010 roku realizowane są zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej przez 6 beneficjentów, na kwotę ok 680 mln zł. W 2015 roku nastąpi zakończenie I etapu zadań dofinansowanych ze środków UE objętych perspektywą finansową 2007-2013. Wobec opracowanego „Programu Żuławskiego – 2030” oraz zdefiniowanych w nim problemów i priorytetów podjęto się  przygotowania zadań do II etapu tego Programu, w oparciu o plan działań dla etapu II (2014-2020).
Efektem zrealizowanego opracowania jest ramowy plan działań wraz z wynikającym z niego zbiorem zadań dla II Etapu „Programu Żuławskiego – 2030” dostosowujących infrastrukturę powodziową Żuław do zagrożeń powodziowych, w tym zmian klimatu.

fot. Kinga Skuza

fot. Kinga Skuza

fot. Katarzyna Banaszak

fot. Katarzyna Banaszak