Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

2014

Opracowania weryfikacji (aktualizacji) granic i obszaru aglomeracji Niechlów

Opracowania weryfikacji (aktualizacji) granic i obszaru aglomeracji...

Inwestor: Gmina Niechlów
Zobacz więcej
Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód zlewni Kłodnicy

Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko warunków...

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Zobacz więcej
Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód zlewni Przemszy

Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko warunków...

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Zobacz więcej
Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód zlewni Górnej Odry

Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko warunków...

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Zobacz więcej
Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód zlewni Małej Wisły

Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko warunków...

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Zobacz więcej
Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541+400¸ 546+800 gm. Czosnów

Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541+400¸...

Inwestor: WZMiUW Warszawa
Zobacz więcej