Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

2014

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód zlewni rzeki Redy

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko warunków...

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Zobacz więcej
Aktualizacja ekspertyzy projektu pn.: "Remont zabudowy regulacyjnej rzeki Kamiennej w km 0+000 - 10+500 w miejscowości Jelenia Góra" dofinansowanego z RPO z art. 4 RDW

Aktualizacja ekspertyzy projektu pn.: "Remont zabudowy...

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Zobacz więcej
Weryfikacja oceny wpływu przedsięwzięcia „Wzmocnienie wstecznego wału przeciwpowodziowego kanału zrzutowego od Oczyszczalni Ścieków „Kapuściska” do rzeki Wisły” na cele ochrony wód w rozumieniu RDW

Weryfikacja oceny wpływu przedsięwzięcia „Wzmocnienie wstecznego...

Inwestor: Spółka Wodna „Kapuściska” w Bydgoszczy
Zobacz więcej
Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni rzeki Łady wraz z procedurą konsultacji społecznych - Etap II

Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni rzeki Łady wraz z...

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Zobacz więcej
Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni rzeki Ropy wraz z procedurą konsultacji społecznych - Etap II

Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni rzeki Ropy wraz z...

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Zobacz więcej
Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni rzeki Soły wraz z procedurą konsultacji społecznych - Etap II

Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni rzeki Soły wraz z...

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Zobacz więcej