Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

2015

Aktualizacja wykazu JCWP i SCWP dla potrzeb kolejnej aktualizacji planów w latach 2015-2021 wraz z weryfikacją typów wód części wód

Aktualizacja wykazu JCWP i SCWP dla potrzeb kolejnej aktualizacji...

Inwestor: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Zobacz więcej
Aktualizacja obszaru i granic aglomeracji: Milicz, Niechlów, Sułów, Środa Śląska

Aktualizacja obszaru i granic aglomeracji: Milicz, Niechlów,...

Inwestor: Gminy: Milicz, Niechlów, Sułów, Środa Śląska
Zobacz więcej
Opracowanie aktualizacji: Programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

Opracowanie aktualizacji: Programu wodno-środowiskowego kraju i...

Inwestor: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, zleceniodawca: Mott MacDonald Polska Sp. z o.o.
Zobacz więcej
Program wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW w Krakowie wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko

Program wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego...

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Zobacz więcej
Ocena wpływu zadań przedsięwzięcia „Program zagospodarowania wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów uchodzących do Zatoki Gdańskiej” na cele ochrony wód w związku z art. 4.7 Ramowej Dyrektywy

Ocena wpływu zadań przedsięwzięcia „Program zagospodarowania...

Inwestor: Gmina Miasta Gdynia
Zobacz więcej
Ekspertyza dotycząca sposobu realizacji zaleceń Dyrektywy 2000/60/WE

Ekspertyza dotycząca sposobu realizacji zaleceń Dyrektywy 2000/60/WE

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zobacz więcej