Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Aktualizacja obszaru i granic aglomeracji: Milicz, Niechlów, Sułów, Środa Śląska

Termin realizacji: styczeń 2014 – październik 2015
Inwestor: Gminy: Milicz, Niechlów, Sułów, Środa Śląska
Opis projektu: Celem zadania była weryfikacja i aktualizacja dotychczasowych obszarów i granic aglomeracji: Milicz, Niechlów, Sułów i Środa Śląska w oparciu o przeprowadzoną analizę rzeczywistej wartości RLM aglomeracji oraz elementów systemu zbierania i oczyszczania ścieków, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji oraz zgodnie ze wskazaniami zawartymi w „Wytycznych do tworzenia i zmiany aglomeracji”, opracowanych przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Wynikiem dokonanej analizy było opracowanie Planu aglomeracji: Milicz, Niechlów, Sułów oraz Środa Śląska.