Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Aktualizacja wykazu JCWP i SCWP dla potrzeb kolejnej aktualizacji planów w latach 2015-2021 wraz z weryfikacją typów wód części wód

Termin realizacji: wrzesień 2014 – październik 2015
Inwestor: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Opis projektu: Prawidłowe wyznaczenie jednolitych części wód (JCW) stanowi warunek dobrze przeprowadzonej oceny stanu wód, ustalenia dla nich celów środowiskowych, a także określenia działań zmierzających do osiągnięcia tych celów. W Polsce po raz pierwszy określono typologię i wyznaczono JCW w 2004 roku. W 2014 roku rozpoczęto prace nad aktualizacją typów oraz granic jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) wszystkich kategorii: rzek, jezior, przybrzeżnych i przejściowych. Weryfikacja stosowanego wcześniej podejścia i metodyk była niezbędna, głównie w związku z pojawieniem się nowych danych oraz niedostępnych wcześniej informacji. Efektem pracy jest referencyjny wykaz JCWP na potrzeby opracowania kolejnej aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w 2021 r. Więcej o  projekcie: www.ajcw.kzgw.gov.pl.

fot. Katarzyna Banaszak

fot. Katarzyna Banaszak