Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Opracowanie aktualizacji: Programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

Termin realizacji: czerwiec 2014 – grudzień 2015
Inwestor: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, zleceniodawca: Mott MacDonald Polska Sp. z o.o.
Opis projektu: Plany gospodarowania wodami (PGW) wraz z Programem wodno-środowiskowym kraju (PWŚK) sporządzane są zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), a także ustawodawstwem krajowym m.in. z ustawą Prawo wodne. Stanowią one podstawowe narzędzie polityki wodnej we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Są to dokumenty planistyczne, będące podstawą do podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych, wskazują konieczność racjonalnego gospodarowania wodami, a także wspomagają proces osiągania wskazanych w RDW celów środowiskowych. Po raz pierwszy PGW i PWŚK zostały opracowane w roku 2009, w latach 2014-2015 trwały prace nad aktualizacją tych dokumentów. Pectore-Eco Sp. z o.o. uczestniczyło w Projekcie jako podwykonawca. Więcej o Projekcie: http://www.apgw.kzgw.gov.pl

fot. Katarzyna Banaszak

fot. Katarzyna Banaszak