Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

2015

Opracowanie „Planu utrzymania wód obejmującego obszar RZGW w Gliwicach” wraz z przeprowadzeniem procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Opracowanie „Planu utrzymania wód obejmującego obszar RZGW w...

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Zobacz więcej
Opracowanie „Planu utrzymania wód obejmującego obszar RZGW  w Krakowie” wraz z przeprowadzeniem procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Opracowanie „Planu utrzymania wód obejmującego obszar RZGW w...

 Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Zobacz więcej
Weryfikacja wyznaczenia wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych i obszarów szczególnie narażonych (…)

Weryfikacja wyznaczenia wód wrażliwych na zanieczyszczenie...

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Zobacz więcej
Opracowanie wyników ankiety dotyczącej badania świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu wołomińskiego, przeprowadzonej w 2015 r. a także porównanie wyników ww. ankiety z wynikami podobnej ankie

Opracowanie wyników ankiety dotyczącej badania świadomości...

Inwestor: Powiat Wołomiński
Zobacz więcej
Wykonanie oceny zgodności Projektów małej retencji nizinnej  oraz małej retencji górskiej z wymaganiami wynikającymi z Ramowej Dyrektywy Wodnej zgodnie z Zaleceniami MIR, MŚ i  GDOS z dnia 5 lutego

Wykonanie oceny zgodności Projektów małej retencji nizinnej oraz...

Inwestor: Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
Zobacz więcej
Aktualizacji profilu wody w kąpielisku zlokalizowanym na zbiorniku Jeziora Nyskiego w Skorochowie

Aktualizacji profilu wody w kąpielisku zlokalizowanym na zbiorniku...

Inwestor: Nyski Ośrodek Rekreacji z/s w Skorochowie
Zobacz więcej