Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

2016

Przeprowadzenie pogłębionych analiz presji dla pilotażowych jednolitych części wód w celu ustalenia przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu wód z uwagi na występowanie substancji biogennych (metodyka)

Przeprowadzenie pogłębionych analiz presji dla pilotażowych...

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Zobacz więcej
Przeprowadzenie pogłębionych analiz presji dla pilotażowych jednolitych części wód w celu ustalenia przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu chemicznego

Przeprowadzenie pogłębionych analiz presji dla pilotażowych...

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Zobacz więcej
Opracowaniu dokumentacji szacunkowych kosztów ustanowienia obszarów ochronnych głównego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 406 Niecka Lubelska (Lublin)

Opracowaniu dokumentacji szacunkowych kosztów ustanowienia obszarów...

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Zobacz więcej
Operaty wodnoprawne

Operaty wodnoprawne

Inwestorzy: prywatni
Zobacz więcej
Opracowanie dokumentacji szacunkowych kosztów ustanowienia obszaru ochronnego GZWP nr 112 Zbiornik Żuławy Gdańskie oraz  GZWP nr 110 Pradolina Kaszubska i rzeka Reda

Opracowanie dokumentacji szacunkowych kosztów ustanowienia obszaru...

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Zobacz więcej
Oceny oddziaływania na środowisko

Oceny oddziaływania na środowisko

Inwestorzy: prywatni
Zobacz więcej