Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

2016

Zasilenie baz Katastru Wodnego Dolnej Wisły danymi z pozwoleń wodnoprawnych i zintegrowanych wydanych do 30.06.2016

Zasilenie baz Katastru Wodnego Dolnej Wisły danymi z pozwoleń...

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Zobacz więcej
Opracowanie i przetestowanie wielowymiarowego, dynamicznego modelu obliczania ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych rzekami do Morza Bałtyckiego

Opracowanie i przetestowanie wielowymiarowego, dynamicznego modelu...

Inwestor: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Zobacz więcej
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu Planu...

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Zobacz więcej
Przeprowadzenie konsultacji społecznych i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów Planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych RZGW Warszawa

Przeprowadzenie konsultacji społecznych i strategicznej oceny...

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Zobacz więcej
Opracowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód zlewni Międzyodrze – Zalew Szczeciński - Wyspy Wolin i Uznam

Opracowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko...

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Zobacz więcej
Opracowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód zlewni Regi

Opracowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko...

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Zobacz więcej