Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

2016

Opracowanie zadania pn. „Dokumentacja wykonawcza w zakresie działań związanych z utrzymaniem dobrego stanu wód jezior województwa kujawsko – pomorskiego: Jezioro Jezuickie, Jezioro Wieczno Południowe”

Opracowanie zadania pn. „Dokumentacja wykonawcza w zakresie...

Inwestor: Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
Zobacz więcej
Metodyka oceny kosztów i korzyści prac utrzymaniowych

Metodyka oceny kosztów i korzyści prac utrzymaniowych

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Zobacz więcej
Ekspertyzy w zakresie zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną

Ekspertyzy w zakresie zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną

Inwestor: prywatny, administracja publiczna
Zobacz więcej