Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

2017

Analiza możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych i zurbanizowanych na obszarze ZP Wkry w ramach utrzymania oraz zwiększenia istniejącej zdolności retencyjnej

Analiza możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych,...

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Zobacz więcej
Przeprowadzenie pogłębionych analiz presji dla jednolitych części wód wskazanych w aktualizacji Programu Wodno-Środowiskowego Kraju na obszarze działalności RZGW w Warszawie - Etap 1

Przeprowadzenie pogłębionych analiz presji dla jednolitych części...

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Zobacz więcej
Przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w celu zaplanowania działań ukierunkowanych na redukcję fosforu w wybranych jcwp na obszarze działania RZGW we Wrocławiu

Przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w celu zaplanowania...

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Zobacz więcej
Identyfikacja presji w regionach wodnych i na obszarach dorzeczy – Część I

Identyfikacja presji w regionach wodnych i na obszarach dorzeczy –...

Inwestor: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Zobacz więcej
Opracowanie dokumentacji wraz z oszacowanem kosztów ustanowienia obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych - jezior w regionie wodnym Warty

Opracowanie dokumentacji wraz z oszacowanem kosztów ustanowienia...

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Zobacz więcej
Opracowanie aktualizacji analizy społeczno-ekonomicznej użytkowania wód morskich oraz kosztów degradacji środowiska wód morskich

Opracowanie aktualizacji analizy społeczno-ekonomicznej użytkowania...

Inwestor: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Zobacz więcej