Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Opracowanie dokumentacji wraz z oszacowanem kosztów ustanowienia obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych - jezior w regionie wodnym Warty

Termin realizacji: maj 2017 r. – październik 2017 r.
Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Opis projektu: Celem Etapu I pracy było opracowanie metodyki dla wykonania dokumentacji, w oparciu o którą wyznaczone zostaną obszary ochronne śródlądowych zbiorników wód powierzchniowych w regionie wodnym Warty. Przedmiotowa metodyka uwzględniała zakres prac, który pozwolił następnie na opracowanie dokumentacji dla jednolitej części wód powierzchniowych jeziornej – Jeziora Niedzięgiel (LW10409). Dokumentacja obejmowała szereg elementów tj. charakterystykę jeziora wraz z identyfikacją presji antropogenicznych oraz oceną ich wpływu na stan wód; ustalenie wstępnej listy zakazów i ograniczeń; analizę formalno-prawną pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi, analizę korzyści oraz oszacowanie kosztów wprowadzenia zaproponowanych działań, a także analizę możliwości wystąpienia roszczeń  w wyniku ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości na obszarze ochronnym jeziora. Ponadto, wskazano skutki społeczno-gospodarcze zakazów i ograniczeń w granicach planowanego obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych. Projekt będzie kontynuowany w 2018 r. w ramach prac Etapu II.
Projekt realizowany w Konsorcjum z Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym.