Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

2017

Opracowanie warunków korzystania z wód wybranych zlewni – analiza stanu zasobów wodnych

Opracowanie warunków korzystania z wód wybranych zlewni – analiza...

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Zobacz więcej
Wykonanie opracowań do wniosku o dofinansowanie dla projektu: „Szlakiem przyrody Hrubieszowa i Sokala – bioróżnorodność Wyżyny Zachodniowołyńskiej naszym skarbem dziedzictwa naturalnego”

Wykonanie opracowań do wniosku o dofinansowanie dla projektu:...

Inwestor: Gmina Miejska Hrubieszów
Zobacz więcej