Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Konferencja zorganizowane przez Pectore-Eco w ramach projektu pn. „Aktualizacja wykazu JCWP i SCWP..."


16 października 2014 r. w Centrum Konferencyjnym DAGO CENTRUM w Warszawie odbyła się konferencja w ramach projektu pn. „Aktualizacja wykazu JCWP i SCWP dla potrzeb kolejnej aktualizacji planów w latach 2015-2021 wraz z weryfikacją typów wód części wód”, realizowanego na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Jako lider Konsorcjum wykonującego projekt, którego członkiem jest Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, chcieliśmy szczegółowo zaprezentować przyjęte podejście metodyczne do weryfikacji typologii oraz zmian w wykazie jednolitych części wód powierzchniowych. Tym samym, chcieliśmy zachęcić ekspertów z całego kraju do dyskusji nad tematem.
W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, regionalnych zarządów gospodarki wodnej, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zarządów melioracji i urządzeń wodnych, a także przedstawiciele środowisk naukowych, instytucji pozarządowych oraz mediów.

Zapraszamy do odwidzenia strony internetowej projektu

http://www.ajcw.kzgw.gov.pl/