Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Metodyki pogłębionych analiz presji

Metodyki pogłębionych analiz presji

Na zlecenie RZGW w Warszawie, realizujemy dwa projekty dotyczące metodyk przeprowadzenia pogłębionych analiz presji tj.:
  • Przeprowadzenie pogłębionych analiz presji dla pilotażowych jednolitych części wód w celu ustalenia przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu chemicznego oraz
  • Przeprowadzenie pogłębionych analiz presji dla pilotażowych jednolitych części wód w celu ustalenia przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu wód z uwagi na występowanie substancji biogennych.
Opracowanie powyższych zadań wynika z potrzeby identyfikacji ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych przez JCWP oraz wypracowania najlepszych rozwiązań metodycznych, w związku z konicznością realizacji pogłębionych analiz presji dla JCWP wskazanych w aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju.  W przypadku metodyki dotyczącej ustalenia przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu chemicznego, zakres prac obejmuje również przetestowanie metodyki dla pilotażowych JCWP.