Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Aktualności

Warunki korzystania z wód zlewni Kłodnicy, Górnej Odry, Przemszy oraz Małej Wisły
15 październik 2014
W ramach realizacji zleconego przez RZGW w Gliwicach projektu opracowania warunków korzystania z wód dla zlewni Kłodnicy, Górnej Odry, Przemszy oraz Małej Wisły przeprowadzony został proces konsultacji społecznych. Konsultacje odbywały się w dniach od 29 września do 19 października 2014 r.
Zobacz więcej
Warunki korzystania z wód zlewni Soły, Łady i Ropy
1 wrzesień 2014
W ramach realizacji zleconego przez RZGW w Krakowie projektu opracowania warunków korzystania z wód dla zlewni Soły, Łady i Ropy przeprowadzony został proces konsultacji społecznych. Konsultacje odbywały się w dniach 8-28 sierpnia 2014 r. dla zlewni Soły i Łady oraz w dniach 5-26 września dla zlewni Ropy.
Zobacz więcej
MasterPlany dla obszarów dorzecza Wisły i Odry
28 sierpień 2014
Prace nad Masterplanami rozpoczęła firma Mott McDonald w 2013 r., a spółka Pectore-Eco włączyła się w ich realizacje jako podwykonawca w styczniu 2014 r. 
Ostatecznie Rada Ministrów zatwierdziła w dniu 26 sierpnia 2014 r. Masterplany jako nadrzędny dokument nad wszystkimi istniejącymi w Polsce krajowymi i regionalnymi planami i programami sektorowymi, w których planowane są działania lub inwestycje mające wpływ na stan zasobów wodnych oraz cele ochrony wód wynikające z Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW).
Zobacz więcej
Warunki korzystania z wód zlewni Redy
16 lipiec 2014
W związku z realizacją zleconego przez RZGW w Gdańsku opracowania „Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód zlewni rzeki Redy” przeprowadzony został proces konsultacji społecznych. W trakcie trwających od 24 czerwca do 14 lipca konsultacji zorganizowano jedno spotkanie konsultacyjne.
Zobacz więcej