Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Aktualności

13 marzec 2017
Szanowni Państwo!
W dniu 18 października 2016 r. Rada Ministrów zatwierdziła 10 strategicznych dokumentów dla gospodarki wodnej tj. aktualizację Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce na lata 2015-2021, tym samym przyjmując Program wodno-środowiskowy kraju będący kluczowym ich elementem. Zapisy dokumentów zostały opublikowane w formie rozporządzeń w  Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
Obowiązujące obecnie, przedmiotowe rozporządzenia w sprawie planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, stanowią bardzo obszerne dokumenty – dla obszaru dorzecza Wisły jest to ponad 10 000 stron, natomiast dla obszaru dorzecza Odry ponad 7 000 stron. Dodatkowo została opracowana baza danych, która zawiera znacznie więcej istotnych informacji o gospodarowaniu wodami niezbędnych w podejmowaniu decyzji administracyjnych.
Należy podkreślić, kluczowe znaczenie zapisów ww. dokumentów:
-       w pozyskaniu środków UE (m.in. kryteria wyboru dla działań planowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałanie 7.2 – Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszelkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii);
-       na planowanie inwestycji w świetle konieczności spełnienia ustalonych celów środowiskowych dla wód (wszystkie przedsięwzięcia należy ocenić pod kątem wpływu na stan jednolitych części wód oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych ustalonych w planie gospodarowania wodami);
-       na proces wydawania pozwoleń wodnoprawnych oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (brak ustalenia odstępstwa w planie gospodarowania wodami dla planowanej inwestycji naruszającej cele środowiskowe skutkuje odmową wydania pozwolenia lub decyzji); 
-       we wdrażaniu działań z Programu wodno-środowiskowego kraju, za które odpowiedzialne są organy administracji, w tym samorządy.
W związku z powyższym, we współpracy z Fundacją WWN, wychodząc naprzeciw licznym pytaniom i wątpliwościom
w odniesieniu do zakresu oraz zawartości merytorycznej przyjętych przez Rząd dokumentów, zapraszamy Państwa na szkolenia pt. Praktyczne aspekty wdrażania rozporządzeń w sprawie Planów gospodarowania wodami (PGW) oraz Programu wodo-środowiskowego kraju (PWŚK).  
Należy podkreślić, iż szkolenie przeprowadzą autorzy ww. strategicznych dokumentów oraz baz danych, co pozwoli na wyjaśnienie wszelkich wątpliwości merytorycznych i technicznych.
Zakres szkolenia będzie obejmował:
-       omówienie rozporządzeń w sprawie Planów gospodarowania wodami oraz Programu wodno-środowiskowego kraju,
-       omówienie uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięć i działań związanych z zagrożeniem osiągnięcia celów środowiskowych przez jednolite części wód,
-       przedstawienie struktury dokumentów oraz bazy danych,
-       przedstawienie praktycznego korzystania z udostępnionych narzędzi.
Z uwagi na zakres, tematykę oraz preferencyjne warunki cenowe, przesłana oferta kierowana jest wyłącznie do organów administracji publicznej.
W załączeniu znajdą Państwo informację o terminach, miejscach szkoleń oraz kartę zgłoszenia.
Serdecznie zapraszamy do udziału!
Zobacz więcej
21 grudzień 2016
Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 grudnia 2016 r. nasze biura w Gliwicach oraz w Warszawie będą pracowały do godz. 12:00.
Zobacz więcej
19 grudzień 2016
Kontynuując tradycję udziału w SZLACHETNEJ PACZCE miło nam poinformować, że w tym roku również udało się pomóc rodzinie będącej w potrzebie. Mamy nadzieję, że i tym razem spełniliśmy wszystkie oczekiwania wkładając pełne zaangażowanie w realizację zadania.
Zobacz więcej
16 grudzień 2016
Zobacz więcej