Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Aktualności

25 lipiec 2016
Szacunkowe koszty ustanowienia obszarów ochronnych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.
Zobacz więcej
22 maj 2016
Miło nam poinformować, iż nasza firma wdrożyła i stosuje system zarządzania środowiskiem, zgodny z wymogami normy PN-EN ISO 14001:2005.
Zobacz więcej
12 maj 2016
Na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przystąpiliśmy do realizacji projektu: Opracowanie i przetestowanie wielowymiarowego, dynamicznego modelu obliczania ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych rzekami do Morza Bałtyckiego. Celem pracy jest stworzenie narzędzia do modelowania umożliwiającego analizę znaczących oddziaływań antropogenicznych oraz ocenę efektywności działań podejmowanych w celu osiągnięcia dobrego stanu wód w Polsce. Narzędzie to zostanie przetestowane w wybranych zlewniach. Wszystkie informacje będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej Zamawiającego – www.kzgw.gov.pl
Zobacz więcej
13 kwiecień 2016
Przeprowadzenie konsultacji społecznych i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów Planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Środkowej Wisły, regionie wodnym Łyny i Węgorapy i regionie wodnym Niemna - to projekt realizowany przez Pectore-Eco, na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Podczas 6-miesięczynych konsultacji społecznych zaplanowano szereg spotkań, na temat których będzie można uzyskać informacje na dedykowanej projektowi, stronie internetowej.
Zobacz więcej