Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Aktualności

29 grudzień 2015
W tym wyjątkowym czasie chcemy podziękować, wszystkim naszym partnerom i kontrahentom, za owocną współpracę, wsparcie w realizacji działań projektowych, zaangażowanie i wspólną realizację celów.
Równocześnie życzymy Państwu, aby nadchodzący Nowy Rok niósł ze sobą wiele radości w życiu osobistym oraz spełnił wszystkie dążenia zawodowe.
Zobacz więcej
24 grudzień 2015
W tym roku dołączyliśmy do drużyny „Szlachetnej Paczki”, postanowiliśmy pomóc jednej z gliwickich rodzin. Mamy nadzieję, że spełniliśmy wszystkie oczekiwania wybranej rodziny,  a specjalny upominek ucieszył najmłodszą adresatkę. 
Zobacz więcej
7 grudzień 2015
Mamy ogromną przyjemność poinformować, iż Pectore-Eco zostało Laureatem prowadzonego przez redakcję "Monitora Rynkowego " w "Dzienniku Gazecie Prawnej" i "Monitora Biznesu" w "Rzeczpospolitej" programu Symbol 2015, uzyskując tytuł Symbolu Działań Proekologicznych 2015. Kapituła Programu doceniła zaangażowanie firmy w działalność na rzecz poprawy jakości życia i ochrony zasobów wodnych. Uznanie wzbudził zakres realizowanych projektów konsultingowych i badawczo-rozwojowych, w sposób szczególny zaś praca przy aktualizacji planów gospodarowania wodami.
Uroczysta Gala wręczenia nagród odbyła się w dniu 26 listopada br., nagrodę w imieniu Spółki, odebrała Agnieszka Hobot – Prezes Zarządu. Patronatem medialnym uroczystość objęła „Rzeczpospolita” i Telewizja Polska. 
Zobacz więcej
24 listopad 2015
W dniu 23 listopada 2015 r. w Centrum Konferencyjnym przy ul. Zielnej w Warszawie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt: „Aktualizacja wykazu JCWP i SCWP dla potrzeb kolejnej aktualizacji planów w latach 2015-2021 wraz z weryfikacją typów wód części wód”, zrealizowany na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, a sfinansowany ze środków NFOŚiGW. Poprzez organizację spotkania chcieliśmy podzielić się wynikami naszych prac z jak najszerszym gronem odbiorców i zachęcić do czynnego udziału w dalszych pracach nad poszczególnymi etapami kolejnego cyklu planistycznego wg RDW. Na spotkaniu omówione zostały wnioski z przeprowadzonych prac nad nową typologią wód oraz zaprezentowany został nowy podział jednolitych części wód powierzchniowych na obszarach dorzeczy w Polsce, który po zatwierdzeniu, będzie obowiązywał w latach 2021-2027.
W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, regionalnych zarządów gospodarki wodnej, wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, zarządów melioracji i urządzeń wodnych, a także przedstawiciele środowisk naukowych, instytucji pozarządowych oraz mediów. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami omówionymi na spotkaniu.
Zobacz więcej