Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Warunki korzystania z wód zlewni Kłodnicy, Górnej Odry, Przemszy oraz Małej Wisły


W ramach realizacji zleconego przez RZGW w Gliwicach projektu opracowania warunków korzystania z wód dla zlewni Kłodnicy, Górnej Odry, Przemszy oraz Małej Wisły przeprowadzony został proces konsultacji społecznych. Konsultacje odbywały się w dniach od 29 września do 19 października 2014 r. W trakcie trwania konsultacji zorganizowano cztery spotkania konsultacyjne; 2 października w Raciborzu, 6 października w Gliwicach, 7 października w Bielsku Białej oraz 13 października w Sosnowcu. Na spotkaniach wygłoszono prezentacje dotyczące warunków korzystania z wód zlewni, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tych warunków oraz zaproszono uczestników do dyskusji na temat prezentowanych dokumentów.