Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Zarząd Spółki


Agnieszka Hobot - Prezes Zarządu

Absolwentka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji oraz Akademii Górniczo-Hutniczej,  Studium Podyplomowe. Od 2012 roku - Prezes Zarządu „Pectore – Eco” Sp. z o.o. Od czasu studiów mocno zaangażowana w prace i projekty związane z gospodarką wodną. Kierowała największymi w kraju projektami związanymi z planowaniem w tym sektorze. Od kilkunastu lat czynnie uczestniczy w opracowanich, seminariach i konferencjach krajowych i międzynarodowych związanych z problematyką wdrażania zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej, autorka wielu publikacji w tym zakresie.

#

O nas

#

Zespół Projektowy

#

Nasze biura

#

Kalendarz na 2015 rok

#

Kalendarz na 2016 rok