Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Zarząd Spółki


Katarzyna Banaszak - Członek Zarządu

Absolwentka Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Szczecinie na kierunku: Ochrona Środowiska oraz Wydziału Inżynierii Środowiska - Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Od początku istnienia Spółki pełni funkcję Dyrektora Biura Projektów a od 2012 roku również Członka Zarządu "Pectore-Eco" Sp. z o.o.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w realizacji opracowań związanych z gospodarką wodną i ochroną środowiska, w tym pełniła wielokrotnie funkcję kierownika projektu. Czynnie uczestniczy we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce, bierze udział w projektach międzynarodowych i grupach roboczych. Jest współatorem wytycznych i rekomendacji dla procesu planowania według wymagań RDW.


#

O nas

#

Zespół Projektowy

#

Nasze biura

#

Kalendarz na 2015 rok

#

Kalendarz na 2016 rok